Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Meedoengroepen

Voor sommige mensen  is het (zelfstandig) participeren in de directe omgeving net een stap te veel.  Voor deze mensen zijn er binnen onze organisatie mogelijkheden om mee te doen in zogenoemde  meedoengroepen. Het doel van deze groepen is om een netwerk op te bouwen, zelfvertrouwen te versterken en deel te nemen aan een activiteit buiten de deur.

Mannengroep samenbrengen van mannen (met een niet Westerse achtergrond) om sociale contacten te bevorderen.

Vrouwengroep samenbrengen  van vrouwen die op de participatie ladder geïsoleerd leven en komen zo de deur weer uit. Zij hebben één activiteit per week.

Servicecentrum bestaande uit een groep vrijwilligers die zich inzetten voor klussen van diverse non-profit organisaties. Wekelijks komen ze bij elkaar. Belangrijk voor deze groep is het samen ondernemen van deze activiteit, sociale contacten, ontmoeting en betrokkenheid bij vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie over de Meedoengroepen kunt u contact opnemen met SPiNN in Leek via telefoonnummer: 0594 - 51 76 56.

 

 


U kan terecht op de volgende lokaties
Grootegast , Leek (maatschappelijk werk, VWC, CMM), Leek (jongerenwerk), Marum.