Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Waar staan wij voor?

SPiNN is een dynamische welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen op laagdrempelige en professionele wijze te stimuleren, om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving en waar nodig te ondersteunen bij het herstellen of versterken van de sociale  zelfredzaamheid.

SPiNN levert professionele diensten waarbij samenwerking leidend is.
Het belangrijkste product voor SPiNN is hierbij de professionaliteit en kwaliteit
van haar medewerkers die flexibel in kunnen spelen op de vraag van de inwoner(s).

SPiNN wil op doortastende wijze op blijven komen voor de kwetsbare burgers van jong tot oud, overtuigd als we zijn van het feit dat ook in kwetsbare tijden elk individu mee wil en kan doen. Samen met hen zoeken we naar het vergroten van hun mogelijkheden tot participatie door het zo optimaal mogelijk benutten van hun talenten en kwaliteiten.

Door dichtbij de inwoners in de dorpen en buurten te werken in integrale (gebiedsgebonden) sociale wijk/buurtteams, wil SPiNN initiatieven van inwoners stimuleren die bijdragen aan het verder ontwikkelen van vitale buurten en wijken, om zo de dynamiek van een dorp, een buurt of wijk te stimuleren waarbij rekening wordt gehouden met zowel individuele als collectieve belangen.

SPiNN maakt waar nodig gebruik van nieuwe (digitale) technologie om de hulp en ondersteuning  zo laagdrempelig mogelijk en dicht bij de burger te brengen.

*De statutaire naam van SPiNN is Stichting SPiNN en is gevestigd te Leek. Stichting SPiNN is een holdingstichting met daaronder twee werkstichtingen SPiNN Groningen (actief voor de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn) en SPiNN Drenthe (actief voor de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo).