Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Rol (Neven)functies
Dhr. J. Hollenbeek Brouwer Voorzitter per 17-12-2008
Lid Raad van Commissarissen Sport Drenthe
Voorzitter Raad van Toezicht Centrale Huisartendienst Drenthe
Lid Raad van Toezicht Stichting Oosterlengte
Mw. A. van Beek Lid per 01-01-2017  
Mw. W. Koopmans-Kornelius Lid per 01-01-2011 Lid Advisory Board Hanzehogeschool Groningen
Mw. L. van Nuysenburg-Mulder Lid per 01-01-2016