Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Rol (Neven)functies
Dhr. J. Hollenbeek Brouwer Voorzitter per 17-12-2008
Lid Raad van Commissarissen Sport Drenthe
Voorzitter Raad van Toezicht Centrale Huisartendienst Drenthe
Lid Raad van Toezicht Stichting Oosterlengte
Mw. A. van Beek Lid per 01-01-2017  
Mw. W. Koopmans-Kornelius Lid per 01-01-2011 Lid Advisory Board Hanzehogeschool Groningen
Mw. L. van Nuysenburg-Mulder Lid per 01-01-2016