Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Missie en visie

Missie                                                                                                                                                              

SPiNN is een dynamische welzijnsorganisatie met deskundige sociaal  werkers, die er op gericht zijn om mensen op professionele en laagdrempelige wijze te stimuleren om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving. De SPiNN medewerkers bieden waar nodig  ondersteuning bij het herstellen of versterken van de sociale zelfredzaamheid en leveren een bijdrage aan het in standhouden en waar nodig  vergroten van de leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken.                                                                                                                                                           

Visie                                                                                                                                                                

Vanuit de kernwaarden van SPiNN:

‘Verbinden' (samenwerken, oppakken en weer loslaten)
‘Omgevingsbewust' (dichtbij de inwoners, laagdrempelig, de oren en ogen van de omgeving)
‘Dynamisch' (steeds in beweging, proactief, onderzoekend en ondernemend)

opereren de sociaal werkers preventief in dorpen, buurten en wijken.

 

Uitgangspunten voor het preventieve werken:

- Presentie;

- De vraag is standaard het vertrekpunt;

- Zoeken naar mogelijkheden;

- Aanboren/versterken van (eigen) kracht in de wijk;

- Het altijd betrekken van het netwerk van de inwoner(s);

- De regie ligt bij de inwoner;

- De klant is eigenaar van de eigen vraag/probleem en ook het eigen dossier.

De sociaal werkers  boren de  (eigen) kracht in de wijk aan en versterken die waar nodig door fysieke aanwezigheid en 'er op af' te gaan, onder andere richting vindplaatsen.  Hierbij wordt nauw samengewerkt met  vrijwilligers (de reeds aanwezige zelfredzame inwoners) en wordt de bestaande kennis van het dorp, de wijk/buurt als vertrekpunt genomen (bijvoorbeeld met behulp van wijk/dorpanalyses).