Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

ANBI gegevens

ANBI gegevens Stichting SPiNN, SPiNN Groningen en SPiNN Drenthe (*)

Naam van de stichtingen
Stichting SPiNN (Sociaal partner in het Noorden van Nederland)
Stichting SPiNN Groningen
Stichting SPiNN Drenthe

RSIN-nummers
SPiNN                         801686362
SPiNN Groningen       800149348
SPiNN Drenthe           855799729

Postadres
Rodenburg 1b
9351 PV Leek
Telefoon: 085-2732373

Download

Begroting SPiNN Holding (2018)
Begroting SPiNN Drenthe (2018)
Begroting SPiNN Groningen (2018)

Klachtenregeling Welzijn

Jaarplan 2017
Begroting SPiNN holding (2017)
Begroting SPiNN Drenthe (2017)
Begroting SPiNN Groningen (2017)
Startdocument Marheem en Noordermaat

Jaarverslag 2016
Kern Meerjaren strategie 2014-2016 (samenvatting)
Jaarrekening 2016

Waar staat SPiNN voor
SPiNN is een dynamische welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen op laagdrempelige en professionele wijze te stimuleren, om zo optimaal mogelijk te participeren in de samenleving en waar nodig te ondersteunen bij het herstellen of versterken van de sociale zelfredzaamheid.

SPiNN levert professionele diensten waarbij samenwerking leidend is.
Het belangrijkste product voor SPiNN is hierbij de professionaliteit en kwaliteit van haar medewerkers die flexibel in kunnen spelen op de vraag van de inwoner(s).

SPiNN wil op doortastende wijze op blijven komen voor de kwetsbare burgers van jong tot oud, overtuigd als we zijn van het feit dat ook in kwetsbare tijden elk individu mee wil en kan doen. Samen met hen zoeken we naar het vergroten van hun mogelijkheden tot participatie door het zo optimaal mogelijk benutten van hun talenten en kwaliteiten.

Door dichtbij de inwoners in de dorpen en buurten te werken in integrale (gebiedsgebonden) sociale wijk/buurtteams, wil SPiNN initiatieven van inwoners stimuleren die bijdragen aan het verder ontwikkelen van vitale buurten en wijken, om zo de dynamiek van een dorp, een buurt of wijk te stimuleren waarbij rekening wordt gehouden met zowel individuele als collectieve belangen.

SPiNN maakt waar nodig gebruik van nieuwe (digitale) technologie om de hulp en ondersteuning  zo laagdrempelig mogelijk en dicht bij de burger te brengen.

Raad van bestuur
- Dhr. Peter Elmont

De Raad van bestuur van Stichting SPiNN is tevens raad van bestuur van SPiNN Groningen en SPiNN Drenthe.

Raad van Toezicht
- Dhr. J. Hollenbeek-Brouwer: voorzitter
- Mw. W. Koopmans-Kornelius
- Mw. L. van Nuysenburg-Mulder
- Mw. A. van Beek

Beloningsbeleid
Conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

(*) SPiNN Groningen (actief voor de gemeenten Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn) en SPiNN Drenthe (actief voor de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo) zijn de twee werkstichtingen die vallen onder de holding Stichting SPiNN. Stichting SPiNN heeft een ANBI groepsbeschikking voor de drie stichtingen (G 141).