Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Stichting Vlechter. Tot Stichting Vlechter behoren de volgende stichtingen: SPiNN, MJD en Trias. Waar we spreken van Stichting Vlechter in dit Privacy Statement, bedoelen we ook de daarbij behorende, hierboven benoemde stichtingen. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Vlechter uw persoonsgegevens. Stichting Vlechter acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Vlechter veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Privacy statement