Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Stichting Vlechter. Tot Stichting Vlechter behoren de volgende stichtingen: SPiNN, MJD en Trias. Waar we spreken van Stichting Vlechter in dit Privacy Statement, bedoelen we ook de daarbij behorende, hierboven benoemde stichtingen. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Stichting Vlechter uw persoonsgegevens. Stichting Vlechter acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Stichting Vlechter veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Privacy statement