Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

“Doortastend opkomen voor jong en oud”

maandag, 30 mei, 2016

Het mentorproject voor jongeren Mentor4You en de film over buurtteam Assen. Praktische voorbeelden van sociaal werk anno 2016: doortastend, laagdrempelig, actief, naar buiten gericht. Participatie en zelfredzaamheid in de weerbarstige praktijk.

Peter Elmont is directeur van SPiNN in Leek, een nieuwe welzijnsorganisatie met twee werkstichtingen in Groningen en Drenthe. SPiNN omvat het voormalige Noordermaat en mfc ’t Marheem uit Marum. Een goede stap zegt Elmont, want in welzijn en maatschappelijk werk is veel veranderd. Het oerwoud van specialisten op talloze gebieden die niet altijd goed met elkaar communiceren, moet een overzichtelijk veld worden waar lokaal, herkenbaar en aanspreekbare mensen rondlopen die van elkaar weten wat ze waarom doen. “Wij geloven in de vorming van sociale buurt/wijkteams waarin de breed opgeleide sociaal werkers actief opkomen voor kwetsbare mensen van iedere leeftijd.”

 “Er verandert veel in het sociaal werk en dat is goed, want het was niet houdbaar. Het is goed dat we elkaar aanspreken op elkaars en ieders verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn, het is goed dat we ons actiever opstellen. Gemeenten hebben sinds vorig jaar door decentralisaties veel extra verantwoordelijkheden op hun bord gekregen. Daarnaast zitten ze volop in fusieprocessen en dat heeft ook z’n weerslag op welzijnsorganisaties. Het is aan hen daar samen met de gemeenten een weg in te vinden en te zorgen dat we er beter in slagen mensen zo goed mogelijk te helpen verder te komen. Wij willen inwoners ondersteunen en stimuleren in het verder ontwikkelen van hun zelfredzaamheid en van hun vitale buurten en wijken. Dat het niet makkelijk is, zie je terug in de film op filmbuurtteamassen.nl.”

Overzicht ontbreekt
“De laatste jaren staan vragen rond huiselijk geweld, opvoeding en financiën in de top drie. We zien met name een stijging van de schuldenproblematiek. Dat is zorgelijk: we moeten heel hard ons best doen dat niet alleen eerder te signaleren, maar vooral ook beter samen te werken in de aanpak. Verantwoordelijk zijn en je zo voelen, kan het grote verschil maken in dit soort moeizame processen. Dat heeft alles te maken met een omslag in de manier waarop we zaken georganiseerd hebben, het moet en kan beter.

 “Ik maak me bijvoorbeeld grote zorgen over de vele verschillende registratiesystemen die er door gemeenten zijn aangeschaft. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft daar geen regie op gevoerd en zo is er een oerwoud aan registraties ontstaan, waar het overzicht in ontbreekt en het vooral voor de werkers die er mee moeten werken heel lastig maakt.”

 “We zitten in een omslag naar meer participatie en zelfredzaamheid. Daar past een overzichtelijke registratie bij. Wij voeren nu een systeem in waar onze cliënt zelf verantwoordelijk voor is, zelf als eigenaar bepaalt wie wel en niet zijn of haar gegevens mag zien. We moeten de neveneffecten van de decentralisaties, zoals het inkopen van welzijn op prijs en het ontbreken van overzicht in registratie, snel oplossen. Want het gaat om verbinden, om het behouden en versterken van lokale netwerken, om het persoonlijke contact. Dichtbij en gericht op ontwikkeling voor jong en oud.”

« Nieuwsoverzicht