Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Participatie migranten

Nieuwe inwoners van de gemeenten Leek Marum en Grootegast worden door sociaal werkers van SPiNN wegwijs gemaakt in de Nederlandse samenleving. Naast alle zaken die moeten worden geregeld om in Nederland te kunnen wonen en werken is het ook belangrijk om deel uit te maken van de samenleving. Het is belangrijk dat mensen mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Binnen SPiNN zijn er participatiegroepen waarin wordt gewerkt aan verdere integratie, ook organiseren wij themabijeenkomsten over belangrijke onderwerpen en speciale activiteiten die helpen om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. En dit alles doen we met de inzet van vele vrijwilligers.