Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

School en studie

Met de meeste kinderen/jongeren gaat het gewoon goed op school. Maar sommigen hebben moeilijkheden thuis, op school of in hun dagelijks functioneren. Vaak wordt dit het eerst gesignaleerd op school. Om die reden bieden wij in de meeste gemeenten in ons werkgebied schoolmaatschappelijk werk voor of op scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs. Problemen uiten zich bijvoorbeeld in niet goed functioneren op school en/of het niet naar de zin hebben.

Wij helpen graag bij het oplossen van problemen. We zoeken uit waar het aan ligt, of de situatie op school optimaal is en of het mogelijk is om thuis iets te doen wat helpt.

Wat kan schoolmaatschappelijk werk voor jou/ uw kind doen?

Je kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met allerlei vragen en problemen. Overleg (zo mogelijk) eerst even met de unitmanager, mentor of leerlingbegeleider. Een paar voorbeelden:

Je wordt gepest en het is op school nog niet opgelost.

Het gaat niet goed op school, omdat er thuis problemen zijn, b.v. veel ruzie, scheiding van ouders, geldproblemen. 

Je zit niet lekker in je vel, maar weet niet goed hoe dat komt.

Je hebt iets vervelends meegemaakt waar je met iemand over wilt praten, b.v. seksueel geweld, vechtpartij, overlijden van iemand die je graag mag. 

Contacten met anderen lopen niet zoals jij dat zou willen, b.v. de relatie met je ouders of met vrienden en vriendinnen of met de school. 

Je hebt hulp nodig bij de verwijzing naar G.G.Z., Jeugdzorg of een andere instantie.

Wat kunt u verwachten van het schoolmaatschappelijk werk?

Als er bij uzelf of bij de school zorg bestaat over uw kind zorgt de schoolmaatschappelijk werker ervoor dat er, samen met de ouders en de school, zo snel mogelijk duidelijkheid komt over wat de oorzaak van het probleem van het kind op school is. Daarnaast biedt de schoolmaatschappelijk werker kortdurende hulp aan uw kind of aan u, als u ondersteuning wilt in het omgaan met uw kind. Als dat nodig is wordt u begeleid naar passende hulpverlening. Het schoolmaatschappelijk werk tracht dus hulp te bieden in een vroegtijdig stadium aan ouder(s), kind(eren) en school, door:

hulp te bieden aan ouder(s) bij opvoedingsvragen en het gedrag (op school) om het welbevinden van het kind te verbeteren.

met de school/leerkracht te verhelderen wat de oorzaak is van het probleem van het kind op school.

ouders te begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening.

te bemiddelen tussen school, de leerkracht en het gezin, waarbij het kind centraal staat.

Schoolmaatschappelijk werk basisscholen 
Met de meeste kinderen binnen het basisonderwijs gaat het gewoon goed, maar er zijn ook kinderen die, bijvoorbeeld door moeilijkheden thuis of op school, problemen krijgen in hun dagelijks functioneren en in de schoolsituatie. Vaak wordt dit het eerst gesignaleerd op school.

Waar vind ik schoolmaatschappelijk werk?
De schoolmaatschappelijk werker heeft zijn of haar werkplek op bijna alle scholen in ons werkgebied en is dus altijd goed bereikbaar voor u en de leerkrachten. Wij vinden het belangrijk dat het schoolmaatschappelijk werk op alle scholen in ons werkgebied wordt aangeboden. De meeste gemeenten in ons werkgebied hebben hiervoor uren beschikbaar gesteld. Op dit moment vindt u het schoolmaatschappelijk werk in de gemeenten:

Assen (alle basisscholen)

Noordenveld (alle basisscholen)

Tynaarlo (alle basisscholen)

Leek (alle basisscholen)

Zuidhorn (vrijwel alle basisscholen)

Helaas is er (nog) geen schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen in Grootegast en Marum. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat hierin verandering komt.

Beroepsgeheim

In verband met de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt altijd met de ouders besproken wat doorgegeven mag worden naar derden: de ouders moeten daar toestemming voor geven. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, waarin de veiligheid van het kind gevaar loopt, kan hier - na collegiale toetsing - een uitzondering op worden gemaakt. Voor meer informatie kunt u bellen met 0594 - 517 78 77 (secretariaat in Leek) of u kunt een email sturen naar info@spinn.nl.

Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs 

De maatschappelijk werkers bieden hulp aan jongeren op school, zo mogelijk in samenwerking met ouders en school. Wanneer er sprake is van langdurige hulpverlening, hulpverlening in het gezin, verder onderzoek of therapie, zorgt de maatschappelijk werker voor een goed aansluitende doorverwijzing naar een instantie buiten de school. Ook na doorverwijzing houdt de werker zo nodig contact met leerling, school en hulpverlening.

De schoolmaatschappelijk werkers zijn in dienst bij Stichting SPiNN. Zij zijn onafhankelijk en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Ze zijn gebonden aan de beroepscode maatschappelijk werk. De maatschappelijk werkers nemen deel aan de zorgteams binnen de school.

Studiefonds Groningen

Heeft u kinderen in het voortgezet onderwijs, op het MBO of wilt u zelf een studie volgen? Hebt u kosten in verband met deze opleiding, waarvoor u geen bijdrage ontvangt van een andere instelling? En ligt uw inkomen rond het minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds Groningen.

Het Studiefonds is er voor:

-       scholieren in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar.

-       leerlingen van 16 of 17 jaar die een MBO-beroeps opleidende leerweg volgen.

-       MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar.

Bekijk hier het filmpje over het Studiefonds: https://youtu.be/kFJTBOf-BfA

Voor meer informatie en voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij het secretariaat van het Studiefonds van de provincie Groningen, 050 - 316 43 21 of studiefonds@provinciegroningen.nl. U vindt ook meer informatie op www.studiefondsgroningen.nl

 

 

 

 


U kan terecht op de volgende lokaties
Roden, Leek (maatschappelijk werk, VWC, CMM), Leek (jongerenwerk), Zuidhorn.