Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Mentor4You

Mentor4You is een mentorprogramma waarbij vrijwillige mentoren jongeren tussen de 12 en 23 jaar begeleiden in een één op één contact. De vrijwillige mentor en jongere zien elkaar wekelijks gedurende een periode van maximaal anderhalf jaar. Mentor4You is preventief en biedt lichte ondersteuning aan een jongere. De vrijwillige mentor en jongere worden aan elkaar gekoppeld op basis van een match. Er wordt gewerkt aan de doelen van de jongere, maar er is ook ruimte voor plezier! Op dit moment zijn we actief in de regio Noord en Midden Drenthe.

Voor welke vragen geschikt?
Vragen of aandachtspunten van de jongeren kunnen liggen op het gebied van:

Praktische schoolse vaardigheden; bv. beter huiswerk willen leren plannen, het "leren" leren, voorbereiden op tentamens/toetsen, indeling van de dag, structuur aanbrengen in de activiteiten;

Sociaal emotionele vaardigheden; bv. omgaan met leeftijdsgenoten, sociale vaardigheden, voor jezelf omkomen, hulp vragen, je sociaal netwerk gebruiken, omgaan met het puber zijn en omgaan met ouders;

Identiteit en talent ontwikkeling; bv. leren ontdekken waar ben ik goed in, wat zijn talenten, wat zou ik voor mezelf willen in de toekomst, welke opleiding zou bij mij passen en welke route ga ik daarvoor bewandelen.

De vrijwillige mentor
De vrijwillige mentor is een volwassene vanaf 21 jaar met minimaal een MBO werk en denk niveau die zijn of haar eigen ervaringen, netwerk, kennis en vaardigheden inzet bij het begeleiden van een jongere. De vrijwillige mentor coacht, heeft een voorbeeld functie, helpt/leert/ondersteunt in het verbeteren van vaardigheden, luistert, heeft aandacht, geeft informatie en advies, onderneemt passende activiteiten, kan samen met de jongere zijn/haar netwerk vergroten, is een gesprekspartner en een steun die naast de jongere staat. De vrijwillige mentor heeft een vrijwilligersovereenkomst met Mentor4You en overlegt een VOG. Voordat de vrijwilliger start, krijgt hij/zij een basistraining. Tijdens het mentorschap is er intervisie met medementoren, bijscholing en deskundigheidsbevordering door themabijeenkomsten, cursussen en er is altijd individuele coaching, informatie en advies mogelijk.

Parels van Drenthe
Op 7 juni 2018 vond in het provincie huis van Drenthe de 2de editie van de Parels van Drenthe plaats. De 1ste editie een aantal jaren geleden stond grotendeels in het teken van projecten in de jeugdhulpverlening uitgevoerd door professionals. Deze editie was puur gericht op projecten die in het voorliggend veld ondersteuning bieden aan jongeren. Door middel van mentoren en coaches (vrijwilligers) als sparringpartners in te zetten kunnen jongeren in veel gevallen heel goed ondersteund worden op hun zoektocht naar volwassenheid. Lees hier het volledige verslag

 Voor meer informatie: check onze website: www.mentor4you.nl


U kan terecht op de volgende lokaties
Roden.