Anoniem je vraag stellen

Vanaf augustus 2016 wordt in een aantal gemeenten binnen het werkgebied van SPiNN  het  verloop van de hulpverlening  vastgelegd in online dossiers. Bij de start van de hulpverlening krijgen klanten inloggegevens om via een persoonlijk online dossier te kunnen communiceren met de in hun gemeente werkzame hulpverlener(s), afspraken vast te leggen  en  de voortgang van de hulpverlening te volgen.  Ook kunnen klanten  desgewenst andere bij de hulpverlening betrokken mensen  (zoals mantelzorgers,  ouders, kinderen etc.) als supporter toevoegen aan het groepsgedeelte van dit persoonlijke dossier.

De voordelen van een online dossier:

Het online dossier maakt de hulpverlening transparant.  Klanten hebben altijd toegang tot hun dossier en daarmee een actueel  inzicht in de voorgang van de hulpverlening,  de gemaakte afspraken  en de verslaglegging  van de onderlinge contacten.

Klanten kunnen actief participeren in het online dossier door zelf- of samen met de hulpverlener  een plan te maken en doelen vast te stellen, verslagen te schrijven etc.

Klanten kunnen via het online dossier communiceren met de hulpverlener(s); berichten uitwisselen, documenten delen, chat-afspraken maken.

Het online dossier maakt het voor klanten mogelijk geheel of gedeeltelijk hulp of ondersteuning vanuit  huis te krijgen.

Online dossiers zijn beschikbaar voor klanten woonachtig in de gemeenten:

Grootegast

Leek

Marum

Zuidhorn

Je kunt ook online een dossier aanmaken via Mijn SPiNN