Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Opvoedvragen

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kinderen? Wilt u dat er verandering komt in uw situatie en komt u er samen met familie en vrienden niet uit? Dan kunt u bij ons terecht.

Wij bieden ouders lichte ondersteuning bij het opvoeden. In een kennismakingsgesprek met een van onze maatschappelijk werkers maken wij samen een inschatting van wat u nodig heeft en spreken wij met u af hoe we verder gaan.

U kunt hierbij denken aan:

Opvoeden in echtscheidingssituaties

Luisteren naar elkaar

Grenzen stellen

Communiceren met kinderen van verschillende leeftijden

Hoe hebben we minder conflicten en meer gezelligheid in huis.

Opgroeien

Wij zijn er op gericht kinderen en jongeren te helpen zich goed te voelen in hun omgeving en over zichzelf. Wij bieden individuele kortdurende coaching aan kinderen en jongeren, gericht op:

Minder piekeren

Contact met leeftijdsgenoten/ vrienden

Verwerken van een verdrietige gebeurtenis of periode

Leren op een goede manier voor jezelf op te komen

Gevoelens leren kennen en uiten

Jezelf durven zijn en blij zijn met jezelf

Omgaan met faalangst.

Gesprekken over zowel opvoeden als opgroeien kunnen ook gevoerd worden met de kinderen en ouders gezamenlijk. Naast de individuele gesprekken zijn er diverse groepen voor verschillende leeftijden. Kijk voor meer info bij cursussen of trainingen of neem contact met ons op.