Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Huiselijk geweld

Bent u slachtoffer, dader of getuige van huiselijk geweld? Of heeft u vermoedens? In alle gevallen is hulp vragen het begin van een oplossing.

U kunt contact opnemen het steunpunt huiselijk geweld in uw provincie.

Drenthe

Veilig Thuis Drenthe kunt u vinden op: www.ggddrenthe.nl/publiek/huiselijk-geweld.
Telefoonnummer: 0592 - 378 128

Groningen

Veilig Thuis Groningen kunt u vinden op: www.hetkopland.nl/steunpunt-huiselijk-geweld.
Telefoonnummer: 0900 - 2000

Voor informatie kunt u ook contact opnemen met:

Landelijk telefoonnummer van Veilig Thuis: 0800 - 2000. 
Landelijke website: www.vooreenveiligthuis.nl.

Bent u in directe nood bel dan 112!

Al onze maatschappelijk werkers werken met de (landelijk verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.