Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Gezinscoach Zuidhorn

Opgroeien en opvoeden gaat met vallen en opstaan. De meeste kinderen en hun ouders slagen hierin. In een klein aantal situaties redden gezinnen het niet. Dan komen er vaak veel hulpverleners over de vloer of slaagt de hulpverlening er niet in om een ingang bij het gezin te vinden. In zulke gevallen biedt de gezinscoach uitkomst.

Een gezinscoach ondersteunt wanneer de problemen binnen een gezin zich opeenstapelen. U kunt hierbij denken aan problemen op het gebied van opvoeding, schoolverzuim, schulden, huisvesting maar ook wanneer er sprake is van een sociaal isolement of agressie.

Een gezinscoach is een vertrouwenspersoon die samen met het gezin kijkt naar wat nodig is om de problemen op te lossen. Met behulp van de coach, mensen in de eigen omgeving en eventueel professionele hulp, krijgt het gezin de situatie na verloop van tijd weer onder controle. Om de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen voert de gezinscoach regelmatig gesprekken met andere betrokken hulpverleners. 

Kosten

De gezinscoach ondersteunt tijdelijk van drie tot zes maanden. Verlenging is eventueel mogelijk. De hulpverlening is kosteloos.

Aanmelden

Wilt u graag eens met een gezinscoach praten of kent u iemand die hier baat bij kan hebben? Dan kunt u bellen met 0592 - 343 243 of u kunt een email sturen naar info@spinn.nl.


U kan terecht op de volgende lokaties
Zuidhorn.