Crisissituatie

Bent u in directe nood, bel dan 112!

Al onze maatschappelijk werkers werken met de (landelijk verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

 

 


U kan terecht op de volgende lokaties
Grootegast , Roden, Leek (maatschappelijk werk, VWC, CMM), Marum, Zuidhorn.