Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Crisissituatie

Bent u in directe nood, bel dan 112!

Al onze maatschappelijk werkers werken met de (landelijk verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

 

 


U kan terecht op de volgende lokaties
Grootegast , Roden, Leek (maatschappelijk werk, VWC, CMM), Marum, Zuidhorn.