Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Schatjes Katjes Watjes

Samen spelen met andere kinderen klinkt heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen moet je als kind bijvoorbeeld durven vragen of je met andere mee mag doen. Je moet op je beurt wachten, tegen je verlies kunnen en durven zeggen dat het je niet bevalt. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden waardoor zij hier erg veel moeite mee hebben. Zij vertonen vaak teruggetrokken of juist agressief gedrag. Hierdoor kan een negatief verwachtingspatroon ten aanzien van anderen ontstaan met als gevolg: er ontstaat een negatieve spiraal. 

Download de folder (pdf)

Schatjes, Katjes, Watjes (SKW) is een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen uit groep 5 en 6, gericht op het doorbreken van deze negatieve spiraal. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Door middel van rollenspellen, fysieke oefeningen en praten met elkaar leren kinderen onder andere meer zelfvertrouwen te krijgen, over gevoelens te praten, kritiek te geven en ontvangen en problemen op te lossen. Kinderen leren tevens wat ze kunnen doen als ze gepest worden en wat de gevolgen kunnen zijn van pestgedrag. Op deze manier wordt voorkomen dat kinderen helemaal vastlopen, geen vriendjes meer overhouden of geen zin meer hebben om naar school te gaan. 

Start: 11 april 2018 van 15.00 - 16.30 uur
Locatie: Akkerswaert, Lindensteinlaan 44, Leek
Kosten: € 10
Opgeven kan bij Jojanneke Koridon via koridon@spinn.nl