Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Praten over opvoeden doe je zo

Praten over opvoeding doe je zo! is een een groep waarbij ouders met elkaar in gesprek gaan over verschillende thema's die betrekking hebben op de opvoeding.

Start : mei 2018
Locatie : 't Marheem, Schoolstraat 8, Marum
Kosten: € 10

Opgeven kan bij Monique Biegel biegel@spinn.nl