Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Assertiviteitstraining

Voor vrouwen die moeite hebben om hun mening en gevoelens te uiten zonder door emoties overweldigd te raken, organiseert SPiNN in het Westerkwartier een assertiviteitstraining. Deze training helpt u om vanuit een zelfverzekerde en respectvolle houding op situaties te reageren.

Download de folder (pdf)

De training is bedoeld voor vrouwen. U leert om voor uzelf op te komen terwijl u rekening houdt met de gevoelens van een ander. Ook leert u op een ander te reageren zoals u graag wilt reageren. In de assertiviteitsgroep is aandacht voor de basisvaardigheden luisteren, houding (verbaal en non-verbaal), gedrag en gevoel. 

De groep bestaat uit acht tot twaalf deelnemers en twee begeleiders. We praten met elkaar en oefenen vooral heel veel.

Start : 14 februari 2018 van 9.00 - 12.00 uur
Locatie: 't Marheem, Schoolstraat 8, Marum
Kosten: € 10

Opgeven kan bij Monique Biegel via biegel@spinn.nl

Nadat de training is afgerond, is er een mogelijkheid om deel te nemen aan de assertiviteitsvervolgtraining. Deze training bestaat uit vijf bijeenkomsten, die tweewekelijks plaatsvinden. De training is een verdieping op de assertiviteitstraining. Het gaat hier om het maken van een persoonlijk actieplan. Je krijgt inzicht in de rollen die je vervult. Je leert omgaan met stress en spanning. Het gaat over de boodschappen die je in je verleden hebt meegekregen en hoe die doorwerken op je dagelijks leven.