Scheiding en Ouderschap

Verliefd worden en een relatie aangaan is makkelijker dan scheiden. Scheiden is een hele kunst. In het traject Scheiding en Ouderschap wordt er hulp geboden bij vragen en/of problemen. In dit traject gaan we hier stapsgewijs aan werken.

Download de folder (pdf)

Bij een scheiding besluit(en)  een of beide partners uit elkaar te gaan, maar als er kinderen zijn blijf je altijd aan elkaar verbonden door het ouderschap. Moeilijkheden kunnen ontstaan doordat er meestal verschillende belangen en emoties door elkaar heen lopen. Dat is niet altijd eenvoudig te hanteren. Beide ouders maken zich vaak veel zorgen over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen. Voor de kinderen is het van belang dat de overgang naar afzonderlijke huishoudens in een zo goed mogelijke harmonie en binnen een redelijke tijd verloopt. Ook moet er voor de kinderen een goede, werkbare omgangsregeling worden getroffen. Hoe meer onderlinge spanningen tussen de ouders, hoe groter de negatieve gevolgen voor de kinderen.


Voor de ouders is er een hulpaanbod, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke hulpvragen. Het aanbod is gericht op het verbeteren van de communicatie voor of na een scheiding. 

Kinderen
Naast de hulp aan de ouders kunnen we ook individueel of in kleine groepjes kinderen hulp aanbieden, gericht op de verwerking van en het beter omgaan met de scheiding.

Praktisch
Voorafgaand vindt er een aanmeldingsgesprek plaats waarin wordt besproken of u, of uw kinderen, baat kunnen hebben bij een van bovenstaande hulpvormen.

Bij het traject voor ouders wordt er, afhankelijk van inkomen, een eigen bijdrage gevraagd van maximaal € 100,00 per persoon.

Het traject Scheiding en Ouderschap is bedoeld voor ouders van kinderen in de gemeente Midden Drenthe. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de begeleiders van het traject. Zij zijn bereikbaar via de mail, fo.middendrenthe@spinn.nl of telefonisch; 0593 - 522 262.

www.cjgmiddendrenthe.nl