Participatie en integratie

Wij vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen meedoen. Daarom ondersteunt onze afdeling Participatie in Leek burgers als het  gaat om het bevorderen van welzijn, het inburgeren, het meedoen in de directe leefomgeving en het versterken van het netwerk van mensen. Daarnaast richten wij ons op buurten en het leefgebied. Onze afdeling participatie bestaat uit verschillende onderdelen;  Het Centraal Meldpunt MigrantenVrijwilligerscentrale Leek en de zogenoemde Meedoengroepen