Stichting SPiNN stopt

×

Met ingang van 1 januari 2019 stopt Stichting SPiNN met alle activiteiten.

Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen vanaf die datum terecht bij Sociaal Werk De Schans, tel. 0594 745 620 of info@sociaalwerkdeschans.nl

Inwoners van de gemeente Noordenveld kunnen vanaf die datum terecht bij Stichting WiN, tel. 050 317 6500 of www.welzijninnoordenveld.nl

To reset, remove the cookies.

Buurtbemiddeling

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Twee opgeleide en vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden het proces tussen buren die weer met elkaar in gesprek willen en hun verstoorde relatie willen herstellen.

Wanneer kan buurtbemiddeling worden ingezet?
U kunt buurtbemiddeling inschakelen bij overlast of onenigheid over erfscheiding, overhangende takken en begroeiing, overlast door kinderen of dieren, vernieling of rommel, vreemde geuren, geluidsoverlast, parkeeroverlast, bejegening. Twijfelt u of buurtbemiddeling bij uw situatie kan helpen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Uitgangspunten van buurtbemiddeling:
Buurtbemiddeling gebeurt op vrijwillige basis en vindt plaats nadat beide partijen bereid zijn gevonden om het gesprek aan te gaan. Deelname aan buurtbemiddeling is gratis en laagdrempelig. Iedereen mag zich aanmelden.

Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijk en niet gelieerd aan maatschappelijke, kerkelijke instanties, politie, justitie of zorginstelling. Zij zijn onpartijdig en oordelen niet.

Wanneer kan buurtbemiddeling niet worden ingezet?
Helaas werkt buurtbemiddeling niet altijd. Buurtbemiddeling is niet geschikt voor
 Conflicten waarbij ernstige verslavingsproblemen een rol spelen.
 Conflicten waar geweld aan te pas komt.
 Conflicten waarin duidelijk psychiatrische problematiek naar boven komt.
 Een lopende rechtsprocedure.
 Conflicten binnen de relatie of familie.
 Conflicten tussen huurder en verhuurder.

Meer informatie? Klik hier voor het PDF- bestand!

Contact
Bent u bewoner en ondervindt u hinder/ overlast van een buurtbewoner en lukt het niet om hem of haar hierop aan te spreken? Of bent u verwijzer en denkt u dat buurtbemiddeling kan helpen voor uw cliënt? Neem dan contact op met:

Fleur de Vries, coördinator Buurtbemiddeling Westerkwartier 
fdevries@spinn.nl
06-18477353

Zij neemt dan in de regel binnen twee werkdagen contact met u op.

Meester Frank Visser is ambassadeur van buurtbemiddelingsprojecten in Nederlandse gemeenten.